Xét nghiệm nhóm máu ở Đà Lạt

Xét nghiệm nhóm máu ở Đà Lạt tại Đa khoa Link

Địa chỉ: 02 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Chi phí

– Xét nghiệm nhóm máu ABO và Rh: 138.000

Khách hàng tại Phường 9 có thể đăng ký xét nghiệm máu miễn phí trong dịp khai trương, đăng ký trước ngày 20/8/2023

Chỉ dành cho 100 người đăng ký đầu tiên

Share:

Video

ID: 5966
Đăng hồi: 05/08/2023
Lượt xem: 159
Thành viên từ 1 năm

Gửi tin nhắn

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

02 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt
© 2022 Lamdong.Link