TUYỂN DỤNG

5.000.000đ /tháng
Hợp đồng dài hạn
Người sử dụng lao động
Toàn thời gian
Cần kinh nghiệm
LINK VEGAN TUYỂN DỤNG PHỤ BẾP CHAY
Công việc chính
– Phụ bếp chay: chuẩn bị nguyên liệu, phân phần theo định lượng
– Thực hiện theo các hướng dẫn của bếp chính
Yêu cầu
– Ăn chay trường
– Yêu thích làm bếp
Thời gian: 7h00 – 17h00
Địa điểm: 02 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Share:

5674
Đăng hồi: 31/05/2022
Lượt xem: 1427
Thành viên từ 2 năm
098 * * * * * * * * *

Gửi tin nhắn

Send a message

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

02 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt
© 2022 Lamdong.Link