Khám bệnh từ thiện ở Đà Lạt

Đăng ký mở

Happy Land tổ chức khám bệnh từ thiện vào ngày 19 hàng tháng tại 02 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đối tượng áp dụng: người nghèo, khó khăn
Hang mục từ thiện:

– Khám bệnh

– Phát thuốc

Share:

5638
Đăng hồi: 26/05/2022
Lượt xem: 1240
Thành viên từ 2 năm

Gửi tin nhắn

Send a message

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

02 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt
© 2022 Lamdong.Link